چون آنزیم های متابولیزه توانایی کمتر یا این که از دربین بردن اثرات ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن را دارند. پراکسید هیدروژن ، ماده ای متداول و دارای جهت از دربین بردن حجمی گوش سرومن (Cerumen) است. در تماس حساس بیشتر فلزات متداول و ترکیبات آن ها ممکن می باشد سبب تجزیه شدید، به ویژه در غلظت های بالاتر شود. یک عدد از همگانی ترین کاربردهای آب اکسیژنه برای ضدعفونی می باشد. آیا پراکسید هیدروژن به جهت گوشه و کنار زیست مضر است؟ دارای ترکیبات آلی خاصی ، پراکسید هیدروژن واکنش نشان می دهد. بعضا از منابع دارای نشان دیتا اند که هیدروژن پراکسید ، می تواند به جهت فیبروبلاست ها مضر باشد. در صنعت غذا، محلول های هیدروژن برای ضد عفونی کردن سطوح فنی تجهیزات گزینه به کارگیری قرار می گیرند که در تماس مستقیم حیاتی محصولات هستند. به استدلال ناپایداری آب اکسیژنه، غالبا دارای یک تثبیت کننده در محلول ضعیف اسیدی ذخیره می شود. خواص اکسید کنندگی آب اکسیژنه به علت سهولت آزاد شدن يک اتم اکسیژن فعال می باشد. هیدروژن پر اکسید در سیستمهای بیولوژیکی از جمله بدن انسان نیز یافت میشود. آب اکسیژنه، لبریز اکسید هیدروژن یا هیدروژن مالامال اکسید، یک ادغام شیمیایی حیاتی فرمول H2O2 است. H2O2 اکثر بود اما این تفاوت معنی دار نبود. البته به تازگی ، جهت همین مصارف توصیه نمی شود. این ماده یک اکسنده قادر و معمولی ترین پراکسید هست که در بعضا از دهانشویه ها (۵/۱ درصد) گنجانده شده میباشد و به جهت از دربین بردن باکتری های بی هوازی سفارش می شود. باغبانان ارگانیک ، به کارگیری از ۱/۴ فنجان پراکسید هیدروژن ۳ درصد در هر گالن آب را به جهت امداد به حذف باکتری ها از سبزیجات آب اکسیژنه به انگلیسی سفارش می کنند. آب اکسیژنه به جهت گیاهان به طور طبیعی در باران یافت می شود. ✔این ماده در خشک شویی ها جهت از در میان بردن لکه های خون ، شراب و میوه به کار گیری می شود. در صورتی که شما هر جور سوالی در رابطه مهم چه جایی و روش استفاده از آب اکسیژنه به جهت ضد عفونی دست دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر