اینها حکایت از این می کند که در جامعه شهری ما تغییر و تحولاتی درحال اتفاق افتادن هست و این تغییر و تحولات به سمت رویش مدنیت حرکت کرده و به این که شهر ما شهر شود، امداد میکند. مثلاً بهدلیل این‌که این شهرک به فرودگاه نزدیک بود، در سرانجام صدای نشست و برخاست هواپیما به یکی از معضلهای خریداران تبدیل شده بود، در کشور ایران آن موقع کسی شیشه دوبل به جهت پنجرهها استفاده نمیکرد، کارخانهای ساخت و شیشهها را خودم ساخت کردم. کیلید، سامانه هوشمند مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و بستر internet به مالکین و خریداران ملک یاری می کند تا به آسانی و اهمیت سرعت، ملک موردنظر خود را اطلاع رسانی کرده و به فروش فروش زمین در کلاچای گیلان برسانند. در صورتی که فروشنده در زمان مشخص شده در دفتر کار منزل حضور نداشت خریدار گواهی حضور خویش را می بایست از سردفتر بگیرد. ثریا روزبهانی : کارشناسان راستا شهری یقین دارند یک عدد از مهمترین مؤلفههای پویایی یک محله یا شهرک، تعلق خاطر ساکنان به محل سکونتشان است که باعث می‌گردد شهرک را از آن خویش می داند و به جهت محافظت و پرورش و گرانقدر آن کوشا باشند. هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای تازه ماه گذشته با پایه گذاری کردن دستورالعمل واگذاری عرصه مسکنمهر به مالکان، قابلیت و امکان خارج کردن زمین واحدهای مسکونیمهر از وضعیت اجاره ۹۹ساله را تصویب کرد و نوشته آن را به جهت باز‌نگری و صدور جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی کمپانی ارائه داد. عالی هست بدانیم بیشترین و عمومی ترین نحوه فروش زمین روش فروش نقدی زمین می فروش زمین در استان گیلان باشد. من هم قبول کردم، اما او گفت: «۸۰۰ هزار تومان را نقدی میپردازم، ولی به جای ۲۰۰ هزار تومان یک تکه زمین دارم به متراژ ۱۰۰ هزارمترمربع که به شما میدهم.» آن زمین همین جایی بود که الان شهرک اکباتان ساخته شده است. به او گفتم «من اینجا را برای خودم ساختهام.» قانع نشد و پافشاری به خرید آپارتمانها داشت.

ایندکسر