دمپر در تجهیزات متمایز مثل هواساز بکار می فرآیند هنگامی که دمپر در مسیر کانال هوا قرار می گیرند به اسم دمپر بین کانالی شناخته می شود. تجهیزات در دست گرفتن هوا را مسدود یا این که تهیه می کند. در وضعیت ایجاد اختلال به موقعیت ایمن به این معنی که گشوده حرکت می کنند. همین مدل دمپر به دو رخ پره تک جداره و دو جداره اهمیت دستگیره دستی وموتوری تولید می شودکه کاربرد آن هم به جهت کارگزاشتن بر روی دستگاه های هواساز در دو طرح موازی ومتقابل میباشد. فشرده به کار گیری شود. در هر یک از این موارد، معمولا موتور از طریق یک کوپل مکانیکی به دمپر متصل می شود. به وسیله ی دمپر در بین کانال می اقتدار دبی جریان هوای باطن شبکه یا این که پشت دریچه هوا را در هود صنعتی تنظیم و یا این که جدا نمود. در بازار اساسی اسم دمپر هوا، ولوم دمپر و دمپر میان کانالی شناخته می شوند. از انواع دمپر می اقتدار دمپر برقی، دمپر بالانس، دمپر ضد حریق، دمپر بادی، دمپر برش هوا، دمپر 7و8 که استعمال بیشتری دارند را نام برد. قابلیت و امکان بیش تر کردن نوار هوابند لاستیکی سیلیکونی بر روی حاشیه پره جهت به دستکم رساندن نشتی هوا هنگام بسته بودن تام دمپر هم وجود دارد. دمپر نتورک های دستی به دو شکل پره متقابل به جهت در اختیار گرفتن عمده بر روی دبی و پره موازی به جهت انقطاع پر سرعت خیس جریان هوا قابل تولید هستند. اما در صورتی که ابعاد دمپر پهناور باشد می بایست برای دشوار دمپر از ورق 1/25 گالوانیزه استعمال کرد. دمپر در میان کانالی از فرآورده گالوانیزه و ورق استیل قابل تولید است. این جور دمپر به دو شکل پره تک جداره و دو جداره دارای دستگیره دستی وموتوری ایجاد می شودکه کاربرد آن هم برای کارگزاری بر بر روی دستگاه های هواساز در دو طرح موازی ومتقابل میباشد.این دمپر در ساختمانهای مسکونی تجاری واداری بیمارستانی و پالایشگاهی آیتم استعمال دارد. از اشکال دستی در ساختمان ها و منازل و از اشکال موتور دمپر ها در ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و پالایشگاهی به کارگیری می شود. دمپرها به دو نوع دمپر گرد و دمپر چهارگوش آیتم به کار گیری قرار می گیرد. دمپر دستی در دو مدل گرد و چهارگوش قابل عرضه می باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دمپر گالوانیزه بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر