مثلا می توانید در شرایط خاصی همین خرید کردن را به جهت نوباوه انجام دهید، ولی خرید کردن عمده این وسایل را محدود کنید. همچنین می توانید به تدریج به جای قهرمان همین کارتون پهلوان های فقهی و ملی مانند حضرت علی (ع)، پوریای ولی و رستم دستان جایگزین کنید. احتمال دارد کودکان کلیدی تماشای انیمیشن های این شخصیت ابر قهرمان کلیدی خود این سوال را پرسیده باشند که ساعت بن تن فروشی واقعی را از کجا می اقتدار پیدا کرد ؟ می توانید یار دارای فرزندانتان به تماشای این کارتون ها بنشینید و در پایان، اصلی آنان راجع به آنچه چشم و نتیجه ای که گرفته اید، سخن کنید. همینطور در آن از پروژکتوری به کارگیری شده که می اقتدار مهم آن عکس ها را بر روی دیوار منعکس کرد. به جهت خرید کردن ساعت بن بدن می توانید از فروشگاه محصولات بن بدن استفاده کنید. می توانیدبا معرفی مکتوب های تخیلی مناسب، تفکر فرزندتان را هم فعال و از این فرصت به جهت پرورش تخیل او استعمال کنید. در نهایت درصورتیکه فرزندتان اصلی صحبت های شما قانع نشد و کماکان به جهت خرید کردن این وسایل سماجت داشت، قدری از سختگیری خود بکاهید تا سبب ساز لجاجت عکس ساعت بن بدن 23 در کودک نشود. صرفا فرآورده بخش های خارجی ساعت حائز اهمیت وجود ندارد و اقلام داخل ساعت نیز می بایست کالا مرغوبی داشته باشند تا بیشترین کارایی را از ساعت شاهد باشید. پس محصول ژلهای ساعت واقعی بن تن از دو دیدگاه که ذکر شد اساسی دوچندانی دارد. در پاسخ باید گفت از نحوه های متفاوتی می توان همین جنس را از مراکز زیادی تهیه کرد، البته این‌که ساعت های بن بدن ویژگی های منحصر بفرد خویش را دارد؟ به عنوان مثال، می اقتدار در همین گزینه صحبت کرد که آیا جنگیدن مدام درست است؟ به این ترتیب می توانید حساس فرزند خویش صحبت نمایید و به جهت او تفسیر دهید که این کارتون مضمون قابل قبولی ندارد و به ادله وجود خشونت یا به دلایل دیگر مورد تایید شما نیست. این حالت اغلب به جهت کودکان بالای 4 یا 5 سال و آن‌گاه از ورود به مهد یا این که مکتب اتفاق می افتد.

ایندکسر