همچنین از نمایندگان وزارت جهادکشاورزی و دستگاههای تابعه، وزارت تدریس و رویش و وزارت ورزش و جوانان دستگاههای اجرایی برتر در معرفی املاک دولتی و صدور اسناد تک برگ مدنی تقدیر به فعالیت آمد. سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به وسیله وزارت رویکرد و شهرسازی و بر اساس ضابطه مالیاتهای مستقیم، جهت احصا و صحتسنجی داده ها مالکان، ساکنان و اعضا املاک مرزوبوم و معاملات آنان راهاندازی شده است. اگرمشاور املاک نتواند راضی بودن معترض را کسب کند طبق ضابطه از طرز تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر بیش تر دریافتی جریمه خواهد شد. پس از آن سامانه در صورت تطابق کدملی و شماره همراه، کد اعتبارسنجی را به جهت تلفن همپا شما ارسال مینماید که اضطراری هست آن را در سامانه وارد نمایید. پاسخ: به جهت ورود به سامانه اضطراری می باشد حیاتی یک شماره همپا که مالکیت آن برای کدملی شما تصویب شده باشد وارد سامانه شوید. اعتنا نمایید که شماره ملازم مطلقا متعلق به کدملی شما باشد. اگر ملکی بخرید، بسازید، تعمیر کنید یا این که بفروشید، در هر صورت برندهی سرمایه گذاری شما خواهید بود. در صورتی که احراز هویت به درستی رخ گرفت، باید در مرحله ی بعدی ، رمز عبوری برای حساب خویش تعیین نمایید. تراز دوم: در صورتی که به جهت او‌لین توشه به سامانه مراجعه نمودهاید، به رخ اتومات به ورقه احراز هویت انتقال دیتا خواهید شد. تراز سوم: رمز عبور خویش و کدامنیتی را وارد فرمائید و مورد ورود را تعیین کنید. تا احراز هویت شما مجددا مطابق اهمیت سطح دوم انجام گردد. توصیه ما به شما برای خرید کردن باغ ویلا شهرهای شهریار و ملارد هستند. در صورتی که شما نیز سوال دارید که چه افرادی و از چه تاریخی باید املاک خود را در سامانه تصویب کنند، باید بگوییم که روز 19 فروردین ماه 1400 به عنوان روز آغاز همین طرح انتخاب گردیده و کلیه مردمان مکلف شده اند از همین تاریخ به بعد، شروع به ورود اطلاعات خود نمایند. 5- در نصیب فهرست کارها، یک ملک را دو توشه به من نشان می دهد. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه املاک ویلایی اندیشه لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر