طراحی که متناسب با حالت جوشکاری باشد و به دلیل مهم بالای آن در ایجاد و طراحی یونیت هیدرولیک توجه ویژهای به این مورد قضیه میشود. در گزینه مخازن اهمیت ظرفیت بیش از 1000 لیتر بهترین کار همین می باشد که یک صفحه جداکننده کاملاً جوشکاری شده اصلی سرریز بین محیط های مکش و برگشت داشته باشید. در همین تراز بعد از آن از برش و خمکاری سطح جوشکاری مخزن هست.هرچقدر خمکاری ما عمده باشد کار جوشکاری راحت ترو سرعت بالا تر مخزن اماده می شود. در ایجاد یونیت ما اهمیت کلیه جنبههای ویژهی طراحی فولاد کاری سروکار خوا هیم داشت که به هر کدام از زیرمجوعههای منفرد تشکیل دهنده یک واحد کلی متعلق است. سطح بعدی تراز خرید ورق های اهن باتوجه به بعد ها مخزن میباشد .که سپس از تهیه و تنظیم باید برش و خم کاری کنیم. از این رو بایستی حفرههای دسترسی به ترازو به اندازه مهیا شود ، به مدل ای که درون مخزن هر روزگار که نیاز باشد قابلیت و امکان بازرسی و پاکسازی داشته باشد. شتاب جریان در خود مخزن باید تا حد ممکن تحت باشد تا قابلیت و امکان خنثی شدن هرگونه غبار در مایعات آماده شود. ممکن هست اجزای الکتروموتور و پمپ هر دو روی مخزن یا این که در کنار و ذیل آن و یا عمود بر مخزن قرار بگیرند. سیال هیدرولیک پس از عبور از پورت خروجی پمپ دارای استفاده لوله ها یا شیلنگها به سمت شیرآلات هیدرولیک و عملگرها (اکچویتور) حرکت پاوریونیت هیدرولیک میکند. یونیت هیدرولیک هیدروموتور دنده ای را نیز می توان در ترکیب با جعبه دنده های کاهنده گزینه استعمال قرار داد که در این حالت، دستیابی به سرعت های کمتر از 1 به دور بر دقیقه دارای گشتاورهای بالاتر از 400 N.m امکان یونیت هیدرولیک کوچک پذیر می باشد. طراحی و تولید یونیت هیدرولیک بایستی به گونهای باشد که نیازهای ویژه مربوط به بخش سیالات را هم در نظر داشته باشد. یونیت هیدرولیک ریز هم نوعی از یونیت هیدرولیک هست که برای استفاده­های عمومی مناسب است. وجود بعضی از همین قطعات جانبی برای یونیت واجب هست و برخی از دیگر قطعات، طبق نیاز و توصیه طراح به جهت یونیت هیدرولیک تعیین میشود. به این ترتیب حرارت حاصله از عملکرد موتور و پمپ به روغن منتقل شده که تا حدی از لرزشهای حاصله موتور و پمپ به وسیله روغن مستهلک میشود. محرک پمپ هیدرولیک در اشکال یونیت های هیدرولیک موتور الکتریکی حساس الکتریسیته DC و یا AC می باشد که در صنعت های متفاوت استفاده از الکتروموتور مهم الکتریسیته AC به عوارض پایین رایج تر می باشد.

ایندکسر