پس از کلیک بر روی دکمه تصویب دیتاها یک سطر ایجاد می شود. درصورتیکه بخواهیم تغییری در دیتاها تولید کنیم بر روی کاغذ کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. و ولی چنانچه عضو قصد حذف سهام و یا این که سرمایه خود را داشته باشد ،پس از کلیک بر روی علامت و فعال شدن سوییچ “حذف” ، می تواند حساس استعمال از همین کلید،سهام /سرمایه گزینه نظر خود را حذف کند. جهت ویرایش یکی از از سهام /سرمایه ها ، ابتدا می بایست در ستون “مشاهده ” بر بر روی نماد کلیک فرمائید .پس از اکران اطلاعات در بالای ورقه شما می توانید داده ها گزینه حیث خویش را ویرایش کرده و مجددا جهت ثبت ، بر بر روی دکمه تصویب سرمایه کلیک استعلام شرکت تصویب شده کنید . او‌لین جای خالی «ردیف» می باشد که اشخاص فارغ از در حیث گرفتن سمت خویش در کمپانی از یک شروع شده و به رخ مسلسل ادامه پیدا می کند. اما ما این اطمینان را به شما خوا‌هیم بخشید که به جهت تمامی سرویس ها مورد نیاز قابلیت و امکان دریافت فوری خدمات را به جهت شما در لحاظ بگیریم. آشنایی صحیح بازار نسبت به ایده شما در مرز و بوم مقصد، حیاتی بخصوصی دارد. اسم ،نوع مسئله کمپانی ،مرکز با و نشانی کامل شرکت ،همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت انها قید شود و همینطور تمام سرمایه نقدی و در شکل وجود سرمایه غیر نقدی باید روز‌نگار شود و تحویل داده شود . چنانچه دارايي کمپانی براي تأديه ي کل قروض کافي نباشد؛ هريک از شرکا مسئول پرداخت کل قروض کمپانی است. و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، اسم پدر لاتین، محل تولد، محل صدور نیز اختیاری می باشد که چنانچه داده ها آن وجود داشت وارد می شود. که به دو نصیب حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. «شماره ملی/شناسه ملی» فیلدی است که در مورد افراد حقیقی و حقوقی متعدد هست و اطلاعاتش متفاوت است. در این شرایط برگه ای با عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی» گشوده می شود. ثبت داده ها برای ذخیره دیتاها در همین صفحه می باشد. کلیدی ورود به کاغذ ی روزنامه، “روز شروع سال مالی” و “ماه آغاز سال مالی” را در فریم مربوطه پر کنید. بعد از تاسیس شرکت هر تغییری در شرکت شکل گیرد میبایست به رخ قانونی و در سازمان تاسیس کمپانی تایید و در روزنامه قانونی منتشر شود .برای ثبت شرکت در بخش ها آزاد نیاز به صندق پستی و کد اقتصادی میباشد که جواز فعالت (یک ساله ) صادر شود که قابل تمدیدمی باشد و این کمپانی ها ۱۵ سال معاف از مالیات می باشند . در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اصلی چه جایی و روش به کار گیری از ثبت کمپانی در انگلستان دارید، می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر